Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách

Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách

 

Ubytování U Chaloupků Mladkov, Orlické hory
novinky a aktuální informace

 

 

08.06. | Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

Mladkov (německy Wichstadl) je obec v okrese Ústí nad Orlicí. Součástí obce jsou i vesnice Dolany, Petrovičky a Vlčkovice. Prochází tudy železniční trať Letohrad - Lichkov se zastávkou. První němečtí zemědělci do oblasti pravděpodobně přišli již za Přemysla Otakara II., který v župě, kterou koupil od pánů ze Švabenic, nechal mýtit rozsáhlé pomezní hvozdy bez komunikací a na příhodných místech nechal založit osady a stavět hrady. Obec Mladkov je připomínána poprvé v roce 1350 v souvislosti s dosazením faráře do farního kostela. Z této doby pochází také listina Karla IV., která dokládá existenci celnice, které ve středověku vznikaly tam, kde komunikace opouštěly osídlený kraj a vstupovaly do pomezních hvozdů. Památkou na celnici je i jméno místní části obce Celné. Starší názvy obce Mladkov zní: lat. Wichstadium, něm. Wichstadtl, pův. Wyskenstadt, Witkenstadt, také Mlatkow, Durchwusch-Stadtl, Wuchstadtl.

Z hlediska dochovaných hodnot stojí za zmínění domy na západní straně náměstí, četné domovní kamenné portály, kamenná kašna a mariánský sloup na náměstí, klasicistní dům uprostřed východní strany náměstí se zazděným podloubím. Dále pak tradiční roubené a poloroubené domy, nejstarší z konce 18. století a začátku 2. poloviny 19. stoletía v neposlední řadě pak několik objektů “vilkového” charakteru v historizujících slozích z meziválečného období.

Od 1. prosince 2013 mají v obci Mladkov dle České databanky rekordů na základě uděleného certifikátu od pelhřimovské agentury Dobrý den Nejvyšší živě rostoucí vánočně ozdobený strom.[2] Jedná se o smrk ztepilý o výšce 30,57 m, s odhadovaným stářím 75 až 80 let, rostoucí nedaleko Tiché Orlice a jen pár desítek metrů od centra obce, který je každoročně vánočně zdoben. V roce 2014 došlo ke kompletní náhradě původního osvětlení, kdy staré žárovky nahradila nová instalace, složená z 8000 moderních LED diod. Na špici rekordního smrku se nachází nová 3D hvězda a její tvar je tak nyní viditelný ze všech směrů. O zdobení stromu se stará SDH Mladkov, osvětlení dodala firma ATELIR MAUR.

zdroj:wikipedia.czUbytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách
Ubytování U Chaloupků - ubytování Mladkov v Orlických horách